Event Service

Music For Life in De Schorre - 2013
Music For Life in De Schorre - 2013

Met onze Event Service bieden we je een volledig totaalpakket. We zorgen voor de geschikte accommodatie met horecavoorzieningen en professionele logistieke ondersteuning. Bij grote evenementen geven we advies over aandachtspunten als mobiliteit, milieu en veiligheid. We werken hiervoor samen met vaste partners waar je als klant via ons beroep op kunt doen.

 • Logistiek, horeca en catering
  Feestmaterialen en alle logistieke benodigdheden kunnen rechtstreeks via ons ingehuurd worden. De Schorre levert alle dranken en stelt daarvoor alle noodzakelijke horecabenodigdheden ter beschikking. Voor de catering brengen we je graag in contact met onze vaste partners.
 • Veiligheid
  Voor elke evenement is het van belang om oog te hebben voor de verschillende veiligheidsaspecten zoals brandveiligheid, bewaking, toezicht, crowdmanagement, EHBO, … We begeleiden je hier in en brengen je in contact met de hulpdiensten, lokale overheden en gespecialiseerde firma’s.
 • Mobiliteit
  Zowel vanaf de A12 (Boom) als vanaf de E19 (Rumst) is er bewegwijzering naar De Schorre voorzien. Onze hoofdparking in de Schommelei biedt plaats aan 500 wagens. In de omgeving is plaats voor ruim 1000 wagens. Er zijn speciale parkeerplaatsen voor minder mobiele personen. Voor grote evenementen werken we in samenwerking met de politiediensten en De Lijn een mobiliteitsplan uit.
 • Milieu
  De Schorre is een groen recreatiedomein, met oog voor duurzame ontwikkeling en verstandige afvalverwerking. Het afval wordt steeds selectief ingezameld via de voorziene afvalbakken en –containers.

Meer informatie