Maatregelen Coronavirus *UPDATE*

publish date
19.03.2020
Maatregelen Coronavirus
Maatregelen Coronavirus

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft beslist om als provincie maximaal bij te dragen tot een maximale beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus.

Dit om het aantal besmettingen zoveel mogelijk te beperken en ervoor te zorgen dat het gezondheidszorgsysteem niet in het gedrang komt en de optimale medische zorgverlening gewaarborgd blijft. In het bijzonder voor de meest kwetsbare personen.

De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

Deze inspanningen blijken nodig om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om extra maatregelen te nemen en na te leven!

Er werd o.a. beslist dat iedereen maximaal thuis moet blijven om externe contacten te beperken.

Om de veiligheid van alle werknemers en bezoekers te garanderen zullen daarom alle recreatieve voorzieningen op het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre gesloten zijn, enkel de wandel- en fietspaden blijven open voor de buurtbewoners. De openbare toiletten blijven gesloten. We blijven op weekdagen telefonisch en via mail bereikbaar. 

Het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre dankt je nu al om deze maatregelen te volgen.

Volg ons op www.deschorre.be en onze sociale media kanalen, daarop wordt alle nieuwe informatie geplaatst. 

Volgende van de detaillijst