Concessie Plantendag 2023

publish date
21.02.2023

De Schorre zoekt een concessiehouder die de catering voorziet op de Plantendag met Kunstenaarsmarkt op 29 mei 2023.

 

Inschrijven kan door het 'Inschrijvingsformulier Concessie Plantendag 2023' ingevuld en ondertekend te mailen naar jo.lambin@deschorre.be, voor 20/3/2023 12u.

 

Info, voorwaarden en gunningscriteria waarmee De Schorre rekening houdt voor het verlenen van de concessie vindt u terug in onderstaande documenten. Het inschrijvingsformulier vindt u hier ook terug.