Werken nieuwe zone 'Nest'

publish date
04.04.2018
NEST  - overzichtsbeeld

NEST

De aanleg van het ‘Nest’ verloopt in twee fases (2017/2018) en zal de recreatieve mogelijkheden van De Schorre verrijken met een plaats voor urban sports. Met ‘Nest’ komt de provincie Antwerpen tegemoet aan de noden van de gemeente Boom en Rumst. Overleg met diverse actoren heeft geleid naar een veelzijdig plan met oog voor detail. De accommodatie voor nieuwe sportvormen versterkt het innovatieve imago van beide gemeenten in volle groei. Tegelijkertijd wordt de oude stortplaats gesaneerd. Het 'Nest' situeert zich ten Noord-Westen van de Deltahelling.

Een hoogwaardig recreatieplein vertegenwoordigt essentiële waarden zoals samenhorigheidsgevoel, sportiviteit en sociaalpedagogisch belang. Het brengt mensen van verschillende leeftijden en verschillende culturen op een positieve manier met elkaar in contact. Dit stimuleert wederzijds begrip en respect.

‘Nest’ wordt ontsloten via een recreatie-as die een optimale verbinding krijgt met een vernieuwde parktoegang aan de Schorrestraat.

Inspiratie en vormentaal

 ‘Nest’ wordt een verdiept gelegen, deels overkapte buitenruimte, geflankeerd door overdekte pleinen. Het ontwerp is geïnspireerd op de antieke architectuur. Vooral het parkaspect krijgt aandacht. De arena maakt dankbaar gebruik van het bestaande reliëf en vormt een relict van de kleigroeve om tot parktheater. Het wordt een vitale pleisterplek op twee niveaus. Het parktheater is qua vormgeving een samenhangend geheel van sculpturale luifels, met daaronder galerijen die de arena deels overvleugelen.

Urban Sports

Urban sportvormen zoals skate, longboarding, freerunning, mountainboarden, mountainbike en BMX zijn relatief jonge sportvormen die volop in ontwikkeling zijn en die steeds meer aan populariteit winnen. Input en technische ondersteuning van skaters, freerunners en mountainboarders voedt het ontwerp en staat garant voor de sportieve bruikbaarheid van de reliëfrijke sportzone voor een brede groep, iets wat schaars is in Vlaanderen.

Materialisatie

Een solide en organische structuur van duurzaam beton creëert een kunstzinnige plek die een dialoog aangaat met de verweefde natuur. Het ontwerp heeft een eenvoudig constructieprincipe met slechts twee materialen: beton in gietvorm en geplooide staalplaat. Het gedempt coloriet van gesatureerde, leemkleurige wanden past bij het natuurgroen en verwijst naar de geologische plek. Texturen van gekrakeleerd kleileem op de gevels met in patronen gekleurde voegen tonen emblematische vredessymbolen, zoals het Peace-teken. Ze zijn te interpreteren als symbolen van liefde en geluk.

Groenbeleving

De parkgebruiker ervaart een sterke groenbeleving door een struweel- en moeraszone met riet die de plek omarmt. Het rietmoeras wordt gevoed met het oppervlaktewater van de luifels en verhardingen. De brede groenbuffer beschut de achterliggende woningen van de Dirkputstraat. Waardevolle bomen worden gevrijwaard en de jonge wilgen en berken die voor de aanleg wijken, worden vervangen door zomereiken en wilde struiken en bloemen. Zelf hechtende klimplanten kruipen langs wanden en steunpalen omhoog en verschaffen nest- en voedselgelegenheid aan fauna.

Bereikbaarheid (update 4 april 2018)

De Schorre blijft toegankelijk via de Schommelei, Dirkputstraat, Kapelstraat en de Bosstraat. Tijdens de uitvoering van de werken zal de toegang van de Schorrestraat omwille van de veiligheid tijdelijk ontoegankelijk zijn. Gelieve bij afgesloten doorgang het omleidingstraject te volgen.

 

 

 

Volgende